Intenzita cvičení

Z CWiky

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

[editovat] Obecné vyjádření intenzity

je poměrně jednoduchá záležitost – jde o množství odvedené práce vztažené k jednotce času.

V samotné tréninkové terminologii to už není tak jednoznačné. U některých sportů lze intenzitu vyjádřit poměrně přesně. V rychlostních, též tzv. cyklických sportech se vychází z rychlosti pohybu (v m/s), jinde z překonávané výšky či vzdálenosti. Velmi obtížně se vyjadřuje např. u kolektivních her, zde se spíše hovoří o herním tempu, které se většinou pouze odhaduje. Dále se dá vycházet i z úrovně tepové frekvence. Úměra je jednoduchá – čím vyšší TF, tím se předpokládá vyšší tréninková intenzita.

V silových sportech se často setkáváme se zjednodušenou interpretací intenzity, která je zde měřena z maxima pro jedno opakování. Tzn. pokud na benčpres zvednu v jednom opakování maximálně 100 kg, je to pro mne 100 % výkonu. Naložím-li na činku 80 kg závaží, budu cvičit s 80 % intenzitou.

Takto pojatý pojem se využívá především při popisu silových rutin. Je lehce zavádějící a spíše by se v tomto případě mělo mluvit o intenzitě jednotlivých sérií. Nicméně trojbojaři, či vzpěrači si s takto, pro jejich účely, zjednodušenou definicí naprosto hravě vystačí, ale třeba u kulturistů už k popisu tréninku nedostačuje.

Díky takto odlišně pojatému pojmu intenzita potom dochází k různým hádkám na fórech o cvičení, takže si přečteme i takto razantní tvrzení: „Intenzita je procento z maxka pro jedno opakování. Nemá souvislost s intenzifikačními technikami, jako jsou supersety, negativní opakování a pod.“ Zřejmě mnozí z vás cítí, že je v této větě skrytý nonsens - „intezita nemá nic společného s intezifikačními metodami jako...“ještě jednou si to klidně přečtěte, to prostě logicky nelze.
[editovat] Jak to tedy je?

Představme si dva výkonnostně podobné borce o stejném odvedeném objemu práce v tréninku a chceme porovnat, kdo z nich cvičil intenzivněji. K tomu potřebujeme alespoň ještě jeden rozměr, podle kterého je posoudíme. Prvnímu trénink trval hodinu a druhému ten samý hodiny dvě. Kdo si tedy právě „odjel“ intenzivnější trénink? Jednoduché selské počty nám napoví, že to byl ten, kdo vše odcvičil rychleji (s velkou pravděpodobností mezi sériemi volil kratší pauzy) - ale to u lifterů opravdu není až tak podstatné.

Zajímavější využití se ale jeví například u strongmanů, kde je část silových disciplín zároveň na čas a u nich už je v tréninku nutné pracovat s intenzitou v závislosti na čase. V tréninku samotných kulturistů se pak využívá široké množství různých intenzifikačních postupů.


[editovat] Uveďme si nyní alespoň několik příkladů, jak ovlivnit míru intenzity tréninku:

  • změna počtu opakování
  • změna hmotnosti nářadí
  • zkrácení přestávek mezi opakováními
  • zkrácení přestávek mezi sériemi
  • zvýšení rychlosti pohybu
  • zařazení dynamických cviků
  • zvýšení objemu práce na anaerobním prahu (zvyšuje se tolerance bolesti)


Konkrétní aplikace se pak liší podle různých metod, zkrácení času mezi sériemi se docílí např. zařazením supersérií, gigantických sérií a pod.

[editovat] Externí odkazy

[editovat] Literatura

Malá encyklopedie sportovního tréninku; Josef Dovalil a kolektiv, Olympia, Praha 1982

--Rot0rek 16:00, 8. 7. 2008 (CEST)

Osobní nástroje