Pohybové schopnosti

Z CWiky

Přejít na: navigace, hledání


Pohybové schopnosti jsou vnitřní předpoklady organismu pro různé pohybové činnosti (pro schopnost splnit určitý úkol). Nemění se ve vztahu k času rychle, jsou relativně stálé, k jejich změně je třeba dlouhodobé tréninkové úsilí.


[editovat] Základní pohybové schopnosti:

  • Síla – schopnost působit proti vnějšímu odporu silou svalů.
  • Rychlost – schopnost provádět pohybovou činnost v rámci vymezených podmínek v co nejkratším čase.
  • Vytrvalost – schopnost provádět jakoukoli činnost dlouhodobě bez podstatného snížení její efektivity.
  • Obratnost – schopnost osvojení nových pohybů a schopnost rychlé změny pohybových činností podle podmínek momentální situace.
  • Pohyblivost – schopnost provedení pohybů ve velkém rozsahu.
Osobní nástroje