Složky sportovního tréninku

Z CWiky

Přejít na: navigace, hledání


Pro potřeby zkvalitnění i pochopení tréninkového procesu došlo postupem času k rozlišování jednotlivých složek sportovního tréninku. Tyto složky jsou samostatné jen relativně a zároveň nejsou navzájem rovnocenné. Jejich poměr v přípravě se mění jak v závislosti na druhu provozovaného sportu, tak i na konkrétním místě v rámci ročního či jiného cyklu. U některých sportů může dojít k tak těsnému provázání jednotlivých složek, že je nelze v podstatě vůbec oddělit a pak hovoříme např. o technickotaktické přípravě ve sportovních hrách či v úpolových sportech.


Obsah

[editovat] Jednotlivé složky sportovního tréninku (druhy přípravy):

[editovat] Kondiční příprava

Dříve se používal pojem "tělesná příprava".

Zabývá se rozvojem pohybových schopností jako jsou rychlost, síla, vytrvalost, pohyblivost a obratnost.

Má dva základní úkoly

  • zlepšovat všestranný pohybový základ
  • rozvíjet speciální pohybové schopnosti podle požadavků konkrétního sportu

Poměr mezi všeobecnou a speciální přípravou se mění s ohledem na věk a výkonnost a ani u vrcholových sportovců by neměla všeobecná příprava úplně vymizet z tréninku. Využívá se především na počátku přípravného cyklu.

[editovat] Technická příprava

Zaměřuje se na naučení a zvládnutí pohybových a sportovních dovedností, jejich upevnění a přiměřenou míru variability.

Základní metody technické přípravy:

  • metoda vcelku
  • metoda po částech
  • metoda od celku k částem
  • metoda progresívního spojování částí v celek
  • metoda od částí k celku a částem

Existují i metody podle jiných hledisek např. koncetrace či disperze.

[editovat] Taktická příprava

Připravuje sportovce k promyšlenému a účinnému vedení sportovního boje v konkrétních soutěžních podmínkách. Uplatnění taktiky se v různých sportech liší. Ve srovnání technické přípravy s ostatními druhy příprav je její osvojení mnohem náročnější a trvá delší dobu. Kde její vliv je vyšší, tam dochází ke dosažení vrcholné úrovně sportovce v pozdějším věku než ve sportech, v nichž takovou roli nehraje.

[editovat] Psychologická příprava

Zaměřuje se na vytvoření optimálních psychických podmínek nutných k realizaci optimálního sportovního výkonu. Pomáhá rozvíjet osobnost osobnost sportovce s ohledem na požadavky sportovního výkonu a soutěže. Reguluje aktuální psychické stavy. I psychologická příprava se mění v závislosti na tréninkových cyklech.

[editovat] Teoretická příprava

Zaměřuje se na získání širokého spektra vědomostí všeobecných i specifických, které souvisejí s konkrétní sportovní aktivitou. Někteří autoři ji pokládají za součást tréninku, další ji vyčleňují jako samostatnou složku.

Do teoretické přípravy patří získávání vědomostí z oblasti soutěžní (pravidla, technologie, technika, taktika, životospráva, regenerace, rehabilitace, sportovní management aj.), tak i rozvoj rozumové stránky osobnosti.--Rot0rek 13:45, 30. 7. 2008 (CEST)

Osobní nástroje